реєстрація ооо

Реєстрація ооо

Шукайте інформацію за фразою "реєстрація ооо"?

Статті по фразі реєстрація ооо

Які статті можна знайти на Google по фразі реєстрація ооо:

Стаття #1

Реєстрація
товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Товариством  з    обмеженою    відповідальністю    визнається  товариство,  що  має  статутний  капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.
Максимальна   кількість   учасників  товариства  з  обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб.
Статутний  капітал  товариства  з  обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.
Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності  чи розташування  офісу,  з  якого проводиться щоденне керування   діяльністю   юридичної  особи  (переважно  знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Реєстрація ТОВ в Черкасах. Перелік послуг:

Консультування з питань вибору кодів видів економічної діяльності за КВЕД.
За необхідності, допомогаємо у відкритті  поточного рахунку в банку.

Для реєстрації необхідно надати наступні документи:

Засновники - фізичні особи.

 • ксерокопії паспортів (1-а, 2-а сторінка та сторінка з відміткою про реєстрацію) та реєстраційних номерів облікової картки платника податків засновників і посадових осіб (директора, головного бухгалтера). У випадку, якщо засновниками є фізичні особи - нерезиденти, то надається ксерокопія паспорта з перекладом на українську мову (крім громадян Російської Федерації)), ксерокопія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
 • ксерокопія договору оренди та/або суборенди та правовстановлюючий документ від орендодавця (свідоцтво про право власності на приміщення).

Інформація щодо:

 • назви та місцезнаходження юридичної особи (із зазначенням поштового індексу);
 • розміру статутного капіталу та порядку його формування (в разі формування статутного капіталу майном – перелік майна, яке вноситься до статутного капіталу юридичної особи);
 • частки засновників у статутному капіталі юридичної особи;
 • перелік основних видів діяльності юридичної особи;
 • осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи (П.І.П, інд. номер);
 • номерів телефонів, факсу юридичної особи, адреси електронної пошти, адреси сторінки юридичної  в Інтернеті (якщо є).

Засновники - юридичні особи.

 • нотаріальна копія виписки  з ЕДР.
 • протокол зборів від ТОВ або рішення від приватного підприємства про рішення  створити нове підприємство або увійти до складу нового підприємства.
 • ксерокопії паспортів та реєстраційних номерів облікової картки платника податків посадових осіб (директора, головного бухгалтера) нового підприємства.
 • документ, що підтверджує повноваження особи, яка буде підписувати документи від засновника (наказ про призначення директора або довіреність на можливість підписання документів).

Іноземна юридична особа відповідним документом засвідчує свою реєстрацію в країні місцезнаходження. Цей документ повинен бути завірений згідно законодавства країни його видачі, перекладений на українську мову та легалізований у консульській установі України.

Реєстрація тзов ТОВ м. Черкаси, реєстрація тзов, ТОВ у Черкасах, реєстрація ТОВ, тзов, реєстрація тов місто Черкаси, реєстрація тов у Черкасах, реєстрація тов, реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю м. Черкаси. Реєстрація, реорганізація підприємства, реорганізація. Товариство, тов, тзов, пп, ат, ват, зат, пат, прат м. Черкаси. Регистрация ООО Черкассы, регистрация ООО, ООО в Черкассах, регистрация ООО, ООО, регистрация ооо Черкассы, регистрация ооо в Черкассах, регистрация ооо, регистрация общества с ограниченной ответственностью. Регистрация, реорганизация предприятия, реорганизация. Общество, ооо, ООО, ЧП, ао, оао, зао, прат, пат. РЕГИСТРАЦИЯ ООО Г. ЧЕРКАССЫ. Регистрация общества с ограниченной ответственностью ООО в городе Черкассы Черкассах. РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Г.ЧЕРКАССЫ, регистрация предприятия в Черкассах, регистрация предприятия под ключ г. Черкассы, быстрая регистрация предприятий в Черкассах, Юридичекие услуги в Черкассах, юридические услуги г. Черкассы, все виды юридических услуг Черкассы Юридичні послуги в Черкасах, юридичні послуги м. Черкаси, всі види юридичних послуг Черкаси, юрист г. Черкасси, юрист м. Черкаси

Source: http://yurist.ck.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=67Стаття #2

Громадське об’єднання – це добровільне, самоврядні і некомерційне формування , яке створюється за ініціативою громадян , що об’єдналися в групу на підставі спільних інтересів та з метою реалізації спільних цілей , які будуть вказані в статуті створеної організації .

Основна особливість таких об’єднань полягає в тому , що об’єднання , зареєстровані в якості громадських , мають у суспільстві певний статус . Так , наприклад , значимість громадських об’єднань завжди підкреслюється з боку уряду , причому практично в кожному нормативно -правовому акті , незалежно від того , що це за документ: Постанова Уряду країни , Кодекс або ж Федеральний закон.

Окремої згадки заслуговують пільги , передбачені державою для суспільних об’єднань . Вони зачіпають сферу оподаткування , гранти , а також допомогу при необхідності оренди міських і муніципальних приміщень , при проведенні різних конкурсів і т.д.

Також подібні об’єднання можуть здійснювати підприємницьку діяльність , але це допустимо тільки в тому випадку , якщо ведення даної діяльності необхідно для досягнення цілей і завдань , заради яких , власне , і створювалися дані об’єднання. При цьому дохід від здійснюваної підприємницької діяльності не може бути розділений між членами об’єднання . Його необхідно використовувати виключно для досягнення цілей , описаних в статуті. Для здійснення підприємницької діяльності необхідно , щоб громадське об’єднання була зареєстрована як юридичної особи .

Варто сказати про те , що виступати засновниками громадських об’єднань можуть тільки фізичні особи , а також громадські організації.

Види громадських об’єднань в Україні

За організаційно – правовій формі громадські об’єднання можуть бути наступних видів: громадський рух , громадська організація , громадський фонд (некомерційні організації) , установа , орган громадської самодіяльності , а також політичне громадське об’єднання . Проте в Україні сьогодні діє тільки : громадські організації та громадські союзи.

 • Громадська організація – це різновид об’єднання , яка заснована на членстві , а створюється в першу чергу для захисту спільних інтересів ;
 • Громадський союз – різновид громадського об’єднання , засновниками якого виступають юридичні особи приватного права , а членами можуть виступити як юридичні особи , так і фізичні особи приватного права

Реєстрація громадських об’єднань

Порядок реєстрації для України закріплений законом « Про громадські об’єднання ». Більш докладно він описаний у статті 12 цього закону.

Прийняті в Україні законодавчі поправки в законі « Про громадські об’єднання » значно скорочують терміни реєстрації , а також спрощують дану процедуру . До того ж тепер громадські об’єднання , зареєстровані в Україні , зможуть вести свою діяльність на території всієї країни.

Розглядаючи більш детально порядок реєстрації подібних об’єднань , варто сказати про те , що створюються вони за ініціативою не менше 2 – х фізичних осіб . Громадська організація може бути також зареєстрована за ініціативою інших вже існуючих громадських об’єднань , які виступають в якості юридичних осіб .

Чинним законодавством України закріплено , що здійснювати свою діяльність громадське об’єднання може як зі статусом юридичної особи , так і без його отримання.

Реєстрація громадської організації також підлягає обов’язковій державній реєстрації в органах юстиції за місцем знаходження постійно діючого керівного органу створеного об’єднання.

В Україні органами держреєстрації , починаючи з 2013 року , є відділи державної реєстрації , функціонують при райдержадміністраціях та міськвиконкомах .

Що стосується статуту створюваної організації , він може містити в собі опис символіки нового об’єднання , а також більш детально розкривати цілі і завдання громадських об’єднань .

Документи, необхідні для державної реєстрації в Україні

Здійснення державної реєстрації громадських об’єднань вимагає збору певного пакету документів , які потрібно передати у федеральний орган юстиції або ж у його структурний підрозділ . Перелік перед вами:

 • Статут , наданий у двох примірниках;
 • Повністю заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • Примірник протоколу установчих зборів;
 • Інформація про керівництво громадського об’єднання.

Якщо засновником об’єднання виступає іноземна юридична організація , то крім всіх вищеописаних документів , буде потрібно також надати документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження.

Всі передані до уповноваженого з питань реєстрації органу документи повинні бути викладені виключно державною мовою .

До слова , тепер реєстрація громадського об’єднання на території України є безкоштовною. Це закріплено в пункті 2 статті 12 « Про громадські об’єднання » України .

Що стосується термінів реєстрації , заява про реєстрацію об’єднання , як правило , розглядається протягом не більше 1 місяця . Протягом цього часу ви повинні отримати відповідь про прийняття рішення про реєстрацію , або мотивовану відмову. У тому якщо ви отримали відмову , необхідно усунути всі виявлені зауваження , а потім знову подати документи або ж оскаржити винесене рішення в суді. На доопрацювання знайдених зауважень , згідно з чинним законодавством , передбачено термін до шести місяців.

Підстави , які можуть служити для відмови у реєстрації об’єднання , також закріплені в чинному Законі « Про громадські об’єднання » , пунктом 10 статті 12 .

При цьому згідно з новим законом, що набув чинності в Україні з початку поточного року , терміни реєстрації скоротилися всього до 7 робочих днів.

При отриманні позитивної відповіді , відомості про створений вами громадському об’єднанні будуть протягом 5 робочих днів внесені до Реєстру громадських об’єднань .

А для того щоб уникнути можливих проблем при реєстрації , найкраще відразу звернутися за допомогою до професіоналів , які допоможуть у кваліфікованому вирішення даного питання .

Юридична допомога при реєстрації громадських об’єднань

Незважаючи на те , що сьогодні реєстрація громадських об’єднань – одна з найпоширеніших юридичних процедур , ця область по праву вважається ще й однією з найскладніших. Це обумовлено тим , що порядки створення подібних об’єднань можуть відрізнятися в залежності від різних умов. І це обов’язково необхідно враховувати , щоб не отримати відмову при подачі заяви на реєстрацію.

Без перебільшення скажемо, що самостійне створення громадської організації може відняти не тільки багато часу , але і сил. Саме тому це завдання краще відразу ж довірити досвідченим фахівцям своєї справи. Однією з компаній , яка вже протягом багатьох років надає професійну юридичну допомогу , є ТОВ ДіаРІГС . Великий досвід роботи наших фахівців у даній сфері – запорука того , що ваше громадське об’єднання буде зареєстровано швидко , грамотно , а також зусиллями професіоналів.

Сьогодні наша компанія пропонує кваліфіковану юридичну допомогу , яка виявиться необхідної в розмірі величезної безлічі питань, що виникають при реєстрації некомерційних організацій . Виявляється нами сервіс – це повний перелік послуг , що передбачає все, починаючи від надання відповідей на питання, що цікавлять і збору документів , а закінчуючи кваліфікованим супроводом всіх процедур і постановкою на податковий облік , а також у позабюджетні фонди .

Вас приємно здивує професіоналізм наших фахівців , відмінно орієнтуються в умовах постійно мінливого законодавства , а також оперативність , відповідальність і доступні ціни на всі пропоновані послуги .

Вже зараз наші досвідчені фахівці готові проконсультувати вас з усіх питань.

Вартість реєстрації громадської організації становить 4 500 грн.

Source: http://diarigs.com/uk/reyestraciya-gromadskii-organizacii/Відео по фразі реєстрація ооо

Що Ви можете знайти на YouTube:

Регистрация ООО (регистрация предприятия, реєстрація ТОВ)

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed