ліквідувати компанію

Ліквідувати компанію

Практика показує, що відкрити компанію – досить легко і просто, а от закрити бізнес – буває досить проблематично. Складна економічна ситуація, часом нелогічне податкове законодавство, не завжди послідовне адміністрування з боку фіскальних органів і часте небажання власників бізнесу вести його прозоро, створює «тінізацію» практично у всіх сферах бізнесу, і призводить до того, що сьогодні багато підприємців замислюються про реорганізацію або ж закриття бізнесу.

Процедура ліквідації суб’єкта господарювання визначається, перш за все, його фінансовим станом. Якщо у юрособи співвідношення активів і пасивів позитивне або нульове і немає боргів перед кредиторами, то його можна ліквідувати за рішенням засновників. Але, якщо у компанії немає коштів для того, щоб розрахуватися з усіма кредиторами або є борги перед бюджетом, її ліквідація проводиться через процедуру банкрутства.

Варто відзначити, що прогалини в законодавстві – не єдина проблема, з якою стикаються власники компаній в ліквідації. Кожен з таких бізнесменів хоче закрити компанію спокійно швидко і без проблем, але система роботи контролюючих державних органів часто не дозволяє провести ліквідацію оперативно. Тим більше, в результаті податкових перевірок можуть бути виявлені правопорушення, які можуть бути приводом для притягнення директора/головного бухгалтера до відповідальності, аж до кримінальної.

Щоб не затягувати і без того не дуже швидкий процес ліквідації, і не ускладнювати собі життя зайвими хвилюваннями з приводу перевірок, необхідно звертатися до кваліфікованих юристів, які мають відповідну спеціалізацію, мінімізують ризики і проведуть ліквідацію якісно і оперативно.

Перед запуском процедури ліквідації слід провести ретельний аналіз діяльності компанії, провести аудит фінансового стану підприємства і розробити детальний план заходів, які потрібно буде провести, як під час ліквідації, так і до неї. Також необхідно враховувати те, що законодавство містить лише загальний план і послідовність ліквідації, а крім цього, існує досить багато особливостей, пов’язаних зі специфікою діяльності або організаційно-правовою формою юрособи, наприклад, акціонерних товариств, страхових компаній, громадських організацій, компаній з управління активами. Тому якщо мова не йде про ТОВ, яке не здійснювало ніякої діяльності і проіснувало півроку, необхідно розуміти, що кожен випадок ліквідації неповторний, і вимагає добре розробленої стратегії і індивідуального підходу.

Алгоритм «стандартних» дій в процесі ліквідації суб’єкта господарювання виглядає таким чином:

2. Подача держреєстратору примірника протоколу загальних зборів засновників, для того, щоб в ЄДР було внесено запис про припинення діяльності компанії.

3. Звернення до податкової, пенсійного фонду, фонду соціального страхування з заявами про ліквідацію компанії для проведення даними органами перевірок. Результатом таких перевірок повинні стати довідки про відсутність боргу перед бюджетом і про зняття з обліку юрособи. Звернення із заявами в дозвільні органи, якщо підприємству видавалися ліцензії, сертифікати та інше.

4. Повідомлення кредиторів і боржників про ліквідацію компанії, визначення термінів і порядку для звернення кредиторів зі своїми вимогами до компанії в ліквідації.

5. Закриття банківських рахунків, які не будуть використані в ліквідаційному процесі.

6. Проведення оцінки та інвентаризації майна юридичної особи.

7. Звільнення співробітників, які працюють у компанії, яка знаходить в процесі ліквідації з дотриманням всіх процесуальних вимог (облік заборони на звільнення співробітників, які перебувають у декретній відпустці, повідомлення центру зайнятості про звільнення співробітників).

8. Складання і затвердження протоколом загальних зборів власників проміжного ліквідаційного балансу, що відображає наявність заборгованості і вартість майна підприємства, що ліквідується.

9. Продаж активів компанії з метою формування коштів для розрахунків з кредиторами, виплата боргів кредиторам, які заявили свої вимоги у встановлений термін і занесені до реєстру кредиторів в порядку черговості.

10. Складання і затвердження протоколом загальних зборів власників ліквідаційного балансу після погашення боргів.

11. Розподіл між засновниками підприємства, яке ліквідується, майна або грошових коштів, що залишились після розрахунків перед кредиторами.

12. Передача документів по юридичній особі в архів.

Підводячи підсумок, потрібно зазначити, що при прийнятті власниками рішення про ліквідацію бізнесу потрібно враховувати наступні аспекти:

 • у загальному випадку для ТОВ і ПП процедура ліквідації займає 6-12 місяців і цей процес досить копіткий і трудомісткий;
 • ліквідація вимагає додаткового фінансування, а саме: оплати державного мита і зборів, представництва інтересів, оплата за публікації, розсилку листів, отримання довідок;
 • залучення зовнішніх фахівців з досвідом проведення ліквідаційних процедур значно спростить і прискорить весь процес, а також зведе до мінімуму юридичні ризики, зробить ліквідацію простою і безпечною.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Source: http://patriotinlaw.com.ua/shcho-take-likvidatsiya-pidpryyemstva/Дивитися відео про ліквідувати компанію

Легальный разговор. Ликвидация компаний

Специалисты компании «Прайм аудит» в кратчайшие сроки проведут грамотную ликвидацию компании, в том числе предприятия с долгами.

Способы ликвидации компании:

 1. добровольная ликвидация;
 2. принудительная ликвидация;
 3. ликвидация по причине банкротства;
 4. альтернатива ликвидации: закрытие компании через продажу; реорганизация; ликвидация компании через оффшор.

Официальная ликвидация юридического лица предполагает:

 • прекращение деятельности организации без правопреемства;
 • исключение организации из ЕГРЮЛ;
 • получение свидетельства о ликвидации юр. лица;
 • снятие с налогового учета;
 • прекращение всех требований к организации со стороны участников и должностных лиц.

Чтобы осуществить такую процедуру в полном соответствии с требованиями российского законодательства вам понадобится не только длительное время, но и узкопрофессиональные знания.

многолетним опытом

Source: http://www.prime-audit.ru/yuridicheskie-uslugi/likvidaciya-kompaniyКартинки про ліквідувати компанію з Google, BingПо законодательству РФ прекращение деятельности предприятия может осуществляться в виде его ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в другую организационно-правовую форму).

 

Ликвидация и реорганизация предприятия производятся по решению собственника или органа, уполномоченного создавать такие предприятия, с согласия трудового коллектива или по решению суда.

 

Реорганизация предприятия, которая может вызвать экологические, социальные, демографические или иные последствия, затрагивающие интересы населения территории, должна согласовываться с соответствующим местным Советом.

 

В случаях, предусмотренных законодательством, ликвидация и реорганизация предприятия производятся по согласованию с Антимонопольным комитетом РФ.

 

Ликвидация коммерческих фирм и некоммерческих организаций

 

Ликвидация фирм 

 

Если у Вас возникли какие-либо основания для закрытия Вашего бизнеса, и Вы приняли решение о его закрытии, необходимо соблюдение всех процедур, для того чтобы в будущем не возникли проблемы с партнерами, контрагентами и государственными органами.

 

Работая не один год в юридической сфере, юридическая фирма «Винник и Партнеры» создала репутацию опытного, надежного партнера. Благодаря накопленному опыту мы поможем Вам осуществить такую сложную и длинную процедуру как ликвидация юридического лица, специалисты нашей фирмы не только реализуют процедуру ликвидации во всем ее многообразии, но и проводят консультации, на которых Вы можете узнать о всевозможных последствиях. Обратившись к нам, Вы можете узнать о налоговых последствиях, о действиях по сдаче бухгалтерской отчетности, о взаимодействие с дебиторами и кредиторами, о взаимодействия с кредитными учреждениям по расчетным счетам, и т.д.

 

Ликвидация юридического лица проходит в 5 этапов:

Первый этап

Второй этап

 

Третий этап

Четвертый этап

 

пятый этап

 

 

Обратитесь к специалистам за правовой помощью удобным для Вас способом:

по тел. +7 (3812) 32-05-82

по skype: paritetsv

Source: http://www.vip-omsk.ru/page?uri=likvidatsiya-i-reorganizatsiya-kompaniyLeave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed