ліквідація фірми

Ліквідація фірми

Шукайте інформацію за фразою "ліквідація фірми"?

Ми допоможемо Вам!


Відео по фразі ліквідація фірми

Що Ви можете знайти на YouTube:

Альтернативная ликвидация фирмы: риски и проблемы ликвидации ООО альтернативным способом

Статті по фразі ліквідація фірми

Які статті можна знайти на Google по фразі ліквідація фірми:

Ліквідація підприємства. Добровільна або примусова

Ліквідація підприємства – це процедура, при якій дані про юридичну особу, як про суб’єкта господарської діяльності, виключаються з Єдиного державного реєстру, юрособа знімається з обліку в податковій та інших держорганах, усі права та обов’язки юридичної особи припиняються і не переходять до третіх осіб. Процедура ліквідації закінчується, коли в Державному реєстрі з’являється відмітка про припинення діяльності суб’єкта.

Закрити фірму можна як у добровільному порядку, так і примусово. У першому випадку засновники самі приймають рішення про припинення діяльності свого підприємства. У другому ж випадку ліквідація фірми відбувається на підставі рішення суду, якщо суб’єктом допущені порушення законодавства або ж він оголошений банкрутом.

Ліквідація ТОВ та інших юросіб. Який шлях обрати?

Банкрутство підприємства, як спосіб ліквідації

Варто відзначити, що банкрутство підприємства може відбуватися як з ініціативи засновників або уповноваженого ними особи, так і за заявою кредиторів або контролюючих органів.

У першому випадку після того як засновники прийняли рішення про ліквідацію підприємства, створена ліквідаційна комісія або уповноважена особа (ліквідатор) самі звертаються до господарського суду з відповідною заявою про визнання підприємства банкрутом.

При здійсненні банкрутства необхідною умовою є проведення на підприємстві перевірок контролюючих органів для підтвердження статусу банкрота. Якщо такий статус буде підтверджений, то суд визнає підприємство банкрутом і на підставі цього до Державного реєстру вноситься відповідна позначка про припинення діяльності юрособи.

Ліквідація юридичної особи. Основні кроки

Наступним кроком буде повідомлення про прийняте рішення держреєстратора. Під повідомленням мається на увазі складання та направлення держреєстратору письмової заяви про ліквідацію, а також інших необхідних для здійснення цієї процедури документів. Список всіх документів міститься в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» (ч 1 . Ст. 34). Також про всі деталі, документи і етапи ліквідації СПД можуть розповісти досвідчені юристи в ході консультації.

Після надання всіх документів у спеціальному ЗМІ публікується інформація про ліквідацію суб’єкта. З цього моменту дається 2 місяці на те, щоб кредитори та інші зацікавлені особи могли пред’явити свої вимоги щодо відшкодування боргів. Відбувається, власне, розрахунок з кредиторами.

Коли всі попередні етапи успішно завершені, ліквідаційна комісія або уповноважена особа надає держреєстратору документи про проходження цих етапів. На підставі цих документів до Реєстру вноситься відмітка про припинення діяльності юридичної особи.

Це основні етапи закриття підприємства. Однак процедура містить безліч нюансів і деталей, які її ускладнюють і затягують. Тому самостійне проходження всіх етапів – досить рідкісне явище. В основному для здійснення ліквідації фірми засновники звертаються до професіоналів юридичних фірм. Вони добре знайомі з цією процедурою, у них великий досвід роботи з представниками держорганів. Це значно прискорює і спрощує процес ліквідації.

Як ліквідувати фірму за допомогою юристів?

Якщо власник підприємства або засновники приходять до рішення проводити процедуру ліквідації за допомогою юридичної фірми, у них, як правило, виникає питання, як грамотно і ефективно організувати роботу з юристами.

Перше і саме важливо умова – це, звичайно, укладення договору, на підставі якого вам будуть надані юридичні послуги з ліквідації, і угоду про конфіденційність. Приділяйте цьому процесу максимум уваги, так як договір і угода – це гарант захисту ваших прав.

Також до самого вибору підходящої фірми теж варто підійти відповідально. Вивчити рекомендації, відгуки клієнтів цієї фірми, досвід і кваліфікацію фахівців.

Для здійснення самої процедури ліквідації зовнішніми юристами, вам потрібно буде оформити довіреність на що представляє ваші інтереси юриста. Решта – вже справа фахівців юридичної фірми.

Процедура ліквідації юридичних осіб у Києві і по всій Україні регулюється такими законодавчими актами:

 • Цивільним та Господарським кодексами.
 • Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
 • Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (якщо ліквідація здійснюється через банкрутство).
 • • Іншими актами (закони України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства»).

Source: http://gc.ua/uk/business-news/likvidaciya-pidpriyemstva-zakriti-i-zabuti/
Припинення юридичної особи

Ліквідація ПІДПРИЄМСТВА може бути здійснена в один з нижче наведених способів:

 1. шляхом ліквідації за рішенням власника
 2. за рішенням суду
 3. альтернативна ліквідація (шляхом продажу підприємства)

Ліквідація юридичної особи - це припинення діяльності юридичної особи без переходу прав і обов'язків ліквідованої юридичної особи будь-яким іншим юридичним особам та внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи.

Процедуру ліквідації юридичної особи можна поділити на наступні етапи:

 1. Прийняття учасником (учасниками) рішення про ліквідацію юридичної особи
 2. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи щодо її ліквідації;
 3. Протягом 2-х місяців з дати публікації триває робота ліквідаційної комісії, а саме: прийняття вимог кредиторів, стягнення дебіторської заборгованості, закриття всіх рахунків, інвентаризації майна юридичної особи тощо, задоволення вимог кредиторів, складання та затвердження ліквідаційного балансу, проходження перевірок та зняття з обліку в органах державної податкової служби України, Пенсійному фонді України та фондах соціального страхування, повернення ліцензій та інших документів дозвільного характеру, здача документів до архіву;
 4. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення юридичної особи.

В комплекс послуг з реєстрації припинення юридичної особи входить:

 • консультування з питань припинення юридичної особи;
 • підготовка та подання всіх необхідних документів для початку ліквідації юридичної особи;
 • повне супроводження ліквідаційної процедури;
 • представництво інтересів юридичної особи під час проходження перевірки у Податковій інспекції та зняття з обліку;
 • представництво інтересів юридичної особи під час проходження перевірок у Пенсійному фонді і фондах соціального страхування та зняття з обліку юридичної особи;
 • передача документів, які підлягають зберіганню, до відповідних архівних установ;
 • подання повного пакету документів до відповідної районної державної адміністрації для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення юридичної особи.

Базова вартість послуги становить 8 000 грн.

У вартість послуг входять всі офіційні платежі. Штрафи та інші додаткові витрати оплачуються Замовником окремо.

Базові строки виконання послуги становлять від 3-ох місяців.

2) Ліквідація за рішенням суду

Порядок ліквідації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця шляхом банкротства передбачений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено Законом. Якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали направляється органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також власнику (органу, уповноваженому управляти майном), органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута.

Юридична фірма «ЮРКОМПЛЕКС» готова надати послугу із супроводження припинення юридичної особи або фізичної особи - підприємця шляхом визнання його банкрутом швидко, за мінімальною ціною, без черги та прихованих платежів, здійснюючи безкоштовну доставку Замовнику.

В комплекс послуг із супроводження ліквідації через банкрутство входить:

 • правовий аналіз ситуації з моделюванням можливих варіантів її вирішення;
 • підготовка необхідних документів для звернення до господарського суду для порушення справи про банкрутство;
 • представництво інтересів на засіданнях господарського суду;
 • підготовка та подання процесуальних документів в ході судового провадження в справі про банкрутство;
 • супроводження ліквідації на всіх етапах банкрутства. 

Базова вартість послуги становить 16 000 грн.

У вартість послуг не входять офіційні платежі та інші додаткові платежі.

Для початку співпраці з надання даної послуги нам необхідно надати:

 • всі установчі документи;
 • інформацію про вікриті рахунки в установах банків та наявності коштів;
 • інформацію про наявність майна (в тому числі яке перебуває під заставою);
 • документи, що підтверджують безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника, які сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, що не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Процедура ліквідації ТОВ та інших юридичних осіб не призводить до припинення юридичної особи та внесення відповідно запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а полягає у відступленні своєї частки у юридичній особі на користь іншої особи, зміні керівника юридичної особи та, за необхідності, місцезнаходження, найменування та видів діяльності такої юридичної особи.

При цьому жодних перевірок контролюючими органами не здійснюється. Після державної реєстрації відповідних змін ні засновники, ні керівник не будуть мати жодного відношення до юридичної особи.

Юридична фірма «ЮРКОМПЛЕКС» готова здійснити альтернативну ліквідацію в Ваших інтересах «під ключ» (від пошуку покупця до повної державної реєстрації зміни власників та керівника та отримання відповідних підтверджуючих документів) швидко, за мінімальною ціною, без черги та прихованих платежів, здійснюючи безкоштовну доставку Замовнику.

В комплекс зазначених послуг входить:

 • консультування з питань альтернативної ліквідації юридичної особи;
 • підготовка пакету всіх необхідних документів;
 • подання та отримання пакету необхідних документів до відповідного органу державної реєстрації.

Базова вартість послуги становить 12 000 грн.

У вартість послуг входять всі офіційні платежі, послуги нотаріуса.

Базовий строк виконання послуги становить 5 робочих днів. 

Строк виконання послуги може суттєво зменшуватись за необхідністю.

Для початку співробітництва Вам необхідно надати нам:

 • оригінал виписки (свідоцтва) про державну реєстрацію юридичної особи;
 • оригінал довідки з статистики про внесення відомостей про юридичну особу до ЄДРПОУ;
 • оригінал статуту та установчого договору (за наявності);
 • у разі необхідності - печатку підприємства;

Дізнайтеся подробиці, скориставшись контактними даними, вказаними на сайті. Спеціаліст нашої компанії проконсультує Вас та допоможе прийняти оптимальне рішення.

Source: http://jurkomplex.com.ua/likvidatsiya/likvidatsiya-za-rishennyam-vlasnikaКартинки по фразі ліквідація фірми

Які картинки можна знайти в Google Images по фразі ліквідація фірми:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed