митний брокер київ

Митний брокер київ

"Профі Карго Сервіс" пропонує повний комплекс послуг з митного оформлення вантажів.

У штаті компанії працюють досвідчені митні брокери, які здатні професійно виконувати завдання з митного оформлення вантажів в Києві, Київській області, в аеропорті Бориспіль.

У нас є ліцензія на здійснення митно-брокерської діяльності на території України.

Source: http://proficargo.com.ua/ua/poslugi-ta-tsini/mitno-brokerski-poslugi.htmlДивитися відео про митний брокер київ

Фіскальна служба хоче залучити мільйон доларів інвестицій для модернізації системи "Єдине вікно"

 КИЇВСЬКА МІСЬКА МИТНИЦЯ ВКЛЮЧАЄ:


Митний пост - «Західний»

Митний пост «Східний»

Митний пост «Столичний»

Митний пост «Спеціалізований»

Митний пост «Жуляни»

Source: http://consult-ved.com.ua/services/services_broker?languech=uaКартинки про митний брокер київ з Google, BingМитний брокер «Експертно-консалтингова група «Укрмитсервіс» - підприємство, яке надає послуги митного оформлення (митна очистка) і здійснює митне декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України.

Митно-брокерські послуги, що надаються нашою Компанією, включають:

1) Акредитаціяу митних органах

Акредитація — реєстрація та облік суб'єкта ЗЕД у митних органах. Для здійснення митного оформлення будь-яких вантажів суб'єкт ЗЕД зобов'язаний звернутися до митного органу за місцем своєї державної реєстрації і стати на облік. Відсутність облікової картки суб'єкта ЗЕД є підставою для відмови в митному оформленні вантажів.

 1. Витяг із Статуту з посиланням на пункти, що обумовлюють ведення підприємством зовнішньоекономічної діяльності (оригінал).
 2. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України (копія, завірена основною печаткою підприємства).
 3. Паспорт керівника (стор. 1-4,11) (копія).
 4. Ідентифікаційний код керівника (копія).
 5. Повна адреса реєстрації та постійного місця проживання керівника (із зазначенням поштового індексу).
 6. Довідка про реєстрацію платника ПДВ або платника єдиного податку (копія, завірена основною печаткою підприємства).
 7. Довідка про взяття на облік платника податків форми 4-ОПП (копія, завірена основною печаткою підприємства).
 8. Довідка банку про відкриття рахунків (копія).
 9. Паспорти осіб, уповноважених вести роботу з митницею (копія).
 10. Ідентифікаційний код осіб, уповноважених вести роботу з митницею (копія).
 11. Повні адреси реєстрації та постійного місця проживання осіб, уповноважених вести роботу з митницею (із зазначенням поштового індексу).
 12. Номер контактного телефону/факсу, електронна адреса підприємства.

2) Декларування та митне оформлення товарів.

Декларування — заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватись як електронні документи, так і документи на паперовому носії.

Митне оформлення — виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

3) Підготовка документів для подачі в митні органи для здійснення митного оформлення.

Для здійснення митного оформлення в митні органи разом із заповненою митною декларацією подаються документи, що підтверджують відомості, заявлені в митній декларації.

 1. зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами;
 2. транспортні (перевізні) документи;
 3. комерційні документи, наявні в особи, яка подає декларацію;
 4. у разі необхідності — документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 5. документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв'язку з застосуванням захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів (за наявності таких обмежень);
 6. у випадках, передбачених Митним кодексом України, — документи, що підтверджують країну походження товару;
 7. у разі необхідності — документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів;
 8. у разі необхідності — документи, що підтверджують право на пільги зі сплати митних платежів, на застосування повного або часткового звільнення від сплати митних платежів відповідно до обраного митного режиму;
 9. у разі необхідності — документи, що підтверджують зміну термінів сплати митних платежів;
 10. у разі необхідності — документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів і обраний метод її визначення відповідно до статті 53 Митного кодексу України;
 11. у разі необхідності — документи, що підтверджують заявлений код товару за УКТ ЗЕД.

4) Заповнення митної декларації.

Митна декларація — заява встановленої форми, в якій указана митна процедура, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури.

Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа для декларування товарів (крім тих, які пересилаються через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що переміщуються через митний кордон України декларантами (крім громадян), заповнюється на:

 • товари, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро;
 • товари, що підлягають державному експортному контролю, і переміщення яких через митний кордон України відповідно до законодавства потребує надання відповідного дозволу або висновку;
 • товари, що ввозяться на митну територію України та підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства;
 • товари, що поміщаються в митні режими митний склад, вільної митної зони, безмитної торгівлі та після перебування в таких митних режимах поміщаються в інші митні режими.

5) Підготовка та подання в митні органи документів контролю доставки вантажу

Попереднє повідомлення — завчасне повідомлення митного органу декларантом про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти їх за її межі.

Попередня митна декларація подається до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (в тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України.

6) Електронне декларування

7) Заповнення комерційних (інвойс, рахунок-фактура, рахунок-проформа), транспортних документів, пакувальних аркушів.

Ці документи заповнюються декларантом згідно з міжнародною практикою й відповідно до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (1959 р. і 1975 р.), Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом від 19.05.1956 р. переважно при експорті товарів.

8) Розрахунок обов'язкових митних платежів.

До обов'язкових митних платежів, що сплачуються при митному оформленні товарів, належать:

1. Мито — це загальнодержавний податок, установлений Податковим кодексом України та Митним кодексом України, що нараховується та сплачується відповідно до Митного кодексу України, законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Базою обкладення митом товарів, що переміщуються через митний кордон України, є:

 • для товарів, на які законом установлені адвалерні ставки мита, — митна вартість товарів;
 • для товарів, на які законом установлені специфічні ставки мита, — кількість таких товарів у встановлених законом одиницях виміру.

2. Податок на додану вартість (ПДВ) — непрямий податок, що нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V Податкового кодексу України.

ПДВ нараховується на операції з поставки товарів і послуг на території України, з імпорту й експорту товарів і послуг. Для оподаткування поставки товарів і послуг на території України, а також їх імпорту застосовується ставка ПДВ 20%, в той час як експорт оподатковується за ставкою 0%.

База оподаткування операцій з поставки товарів, ввезених на митну територію України, визначається виходячи з їхньої договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів, за якою були визначені податки і збори, що сплачуються під час їх митного оформлення, з урахуванням акцизного податку та ввізного мита, за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів/послуг згідно із законом.

3. Акцизний податок — непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом України як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції).

До підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; нафтопродукти, скраплений газ; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Базою оподаткування акцизним податком товарів, що переміщуються через митний кордон України, є:

 • для товарів, на які законом установлені адвалерні ставки, — вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку.
 • для товарів, на які законом установлено специфічні ставки, — їхня величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.

9) Визначення митної вартості товару

Митною вартістю товарів, що переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей і базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари. Митна вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, визначається декларантом відповідно до норм Митного кодексу України та є основою для нарахування митних платежів. Визначення митної вартості товарів, що ввозяться в Україну відповідно до митного режиму імпорту, здійснюється за методами, зазначеними у главі 9 Митного кодексу України.

10) Визначення коду товару за УКТ ЗЕД

«Експертно-консалтингова група «Укрмитсервіс» надає митні послуги, як в Києві, так і по всій Україні.

Source: http://ukrcs.com.ua/ua/services/broker/Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed