контейнерні перевезення вантажів

Контейнерні перевезення вантажів

Шукайте інформацію за фразою "контейнерні перевезення вантажів"?

Статті по фразі контейнерні перевезення вантажів

Які статті можна знайти на Google по фразі контейнерні перевезення вантажів:

Стаття #1

 

Розділ 23

 

ПРАВИЛА
перевезення вантажів в універсальних контейнерах
(ст. 7, 38, 54, 119 Статуту)

 

1.

2.

контейнерний пункт - комплекс технічних засобів і споруд на залізничних станціях або під'їзних коліях, які призначені для виконання операцій, пов'язаних з прийманням (видачею) вантажів у контейнерах, навантаженням (вивантаженням), сортуванням і зберіганням контейнерів, а також інших комерційних та технічних операцій з контейнерами;

універсальний контейнер - транспортний засіб багаторазового використання, призначений для розміщення і перевезення вантажу одним або декількома видами транспорту. Конструкція універсального контейнера повинна забезпечувати його механізоване навантаження і вивантаження;

універсальний середньотоннажний контейнер - універсальний контейнер масою брутто 3 або 5 тонн, що має дев'ятизначну нумерацію, яка починається відповідно з цифр 3 і 5;

універсальний великотоннажний контейнер - універсальний контейнер масою брутто 10 і більше тонн та довжиною 10 і більше англійських футів;

табличка КБК (додаток 1) - табличка, яка встановлюється відповідно до вимог Міжнародної конвенції щодо безпечних контейнерів, що прикріплюється на дверях великотоннажного контейнера і засвідчує безпечність його експлуатації;

митна табличка (табличка КТК, додаток 2) - табличка, що прикріплюється до великотоннажного контейнера та містить інформацію про його придатність для перевезення вантажу під митним контролем.

3.

Власним контейнером вважається також контейнер, який не належить залізницям держав - учасниць Угоди про спільне користування вагонами та контейнерами, укладеної між Урядами держав - учасниць Співдружності у місті Москві 12.03.93.

Усі контейнери, незалежно від належності, за розмірами та вантажопідйомністю повинні відповідати вимогам стандартів (технічних умов), мати маркувальні коди встановленого зразка (додаток 3), а також трафарет терміну наступного огляду або ремонту.

Контейнери без маркувального коду, а також без трафарету про термін наступного огляду чи ремонту або з простроченим терміном огляду чи ремонту для перевезення вантажів не використовуються.

4.

Приймання контейнерів через порти, які не включено до переліку, встановленого Мінтрансом відповідно до статті 80 Статуту залізниць України, та направлення контейнерів через ці порти і станції забороняється.

Відправлення вантажів в універсальних контейнерах із залізничної станції, не відкритої для виконання комерційних операцій з контейнерами, дозволяється начальником станції відправлення за умови наявності у відправника на станції відправлення механізмів для навантаження контейнерів у вагони.

Перевезення вантажів в універсальних контейнерах на залізничну станцію, не відкриту для виконання комерційних операцій з контейнерами, дозволяється начальником станції призначення за умови наявності в одержувача або на станції призначення механізмів для вивантаження контейнерів із вагонів.

Перевезення вантажів у контейнерах у міжнародних сполученнях здійснюється згідно із відповідними міжнародними угодами.

5.

тарно-штучні вантажі;

продовольчі та промислові товари для потреб населення;

різні запчастини;

домашні речі;

сировина тваринного походження (шкурки свійських та диких тварин сухого консервування, хутро яких перевозиться без дослідження на сибірку);

рідкі вантажі у дрібній розфасовці (місткістю до 1 л), а також у бочках, бідонах тощо;

вантажі у полегшеній тарі (обрешітки, картонні короби тощо);

швидкопсувні та небезпечні вантажі відповідно до Правил перевезень швидкопсувних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 09 грудня 2002 року N 873, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 року за N 1031/7319, та Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25 листопада 2008 року N 1430, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за N 180/16196.

6.

7.

у середньотоннажному контейнері 1000 кг;

у великотоннажному контейнері 1500 кг.

Домашні речі громадян перевозяться в універсальних контейнерах без обмеження маси окремих місць.

8.

Придатність контейнера в комерційному відношенні для перевезення вантажу визначається відправником. У разі наявності в контейнері будь-яких несправностей, що можуть негативно впливати на схоронність вантажу, відправник повинен відмовитися від його використання.

Очищення контейнерів після вивантаження з них вантажів здійснюється одержувачами.

Залізниця не приймає неочищені після вивантаження контейнери. Вантажна операція вважається незакінченою до повного очищення контейнерів, а з одержувача стягується плата за користування контейнерами за весь час їх перебування під вивантаженням і очищенням.

За необхідності додаткова підготовка контейнерів для вантажів, що потребують особливих умов перевезення та зберігання, може здійснюватися залізницею за рахунок відправника на підставі окремого договору.

9.

Навантаження контейнерів у вагони та автомобілі та вивантаження їх з вагонів та автомобілів на місцях загального користування здійснюється залізницею.

На місцях незагального користування ці операції виконуються засобами відправників та одержувачів, залізниці можуть виконувати ці операції за окремими договорами.

10.

Двері контейнера повинні вільно закриватися і відкриватися, для чого при розміщенні вантажу потрібно залишати вільний простір від 3 до 5 см між вантажем та дверима.

Вантаж у контейнері закріплюється упорними брусками, щитами (у дверному отворі контейнера), розпорними рамками із дощок розмірами не менше ніж 20 х 100 мм.

Завантаження контейнера допускається не вище його вантажопідйомності, яка визначається як різниця між масою брутто контейнера та масою його тари, зазначеними на трафареті.

Абзац п'ятий пункту 10 виключено

Залізниця звільняється від відповідальності за всі наслідки, що сталися з вантажем, внаслідок того, що відправник не закріпив його у контейнері або закріпив неналежним чином.

11.

Великотоннажні контейнери на платформі розміщуються дверима всередину.

Розміщення порожніх великотоннажних контейнерів на платформі може здійснюватися дверима назовні з накладенням закруток.

12.

Контейнери з вантажами, що належать громадянам, можуть пломбуватися залізницею або експедитором.

13.

14.

Накладна заповнюється згідно з правилами оформлення перевізних документів.

У графі накладної 20 "Найменування вантажу" вантажовідправник зазначає:

номер контейнера:

для універсальних великотоннажних контейнерів - усі літери та цифри першого рядка маркувального коду контейнера;

для середньотоннажних контейнерів - усі цифри першого рядка маркувального коду;

код власника;

двозначний цифровий код залізниці - власниці контейнера згідно з міжнародною системою кодування залізниць. Цифровий код залізниць держав - учасниць СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, Грузії, нанесений на контейнері під маркувальним кодом контейнера. Якщо контейнер власний, то у правій частині графи проставляється літера "Р";

типорозмір контейнера:

для універсальних великотоннажних контейнерів - чотири знаки другого рядка маркувального коду;

для середньотоннажних контейнерів - перша цифра маркувального коду;

маса брутто:

для великотоннажних контейнерів маса брутто, нанесена на дверях контейнера, в кг;

маса брутто середньотоннажного контейнера - перша цифра маркувального коду.

Для порожніх власних та орендованих контейнерів у графі 20 "Найменування вантажу" зазначається: "Порожній, власний (орендований), власник (орендар) ___________".

Перевезення повним комплектом в одному вагоні контейнерів, завантажених одним відправником однаковим вантажем на адресу одного одержувача з призначенням на одну станцію, оформляються однією накладною, у графі 20 "Найменування вантажу" якої проставляється відмітка "контейнер", зазначаються їх кількість та номери. Інші графи накладної заповнюються згідно з правилами оформлення перевізних документів.

Перевезення контейнерів маршрутами або групами вагонів з однієї станції відправлення від одного відправника на одну станцію призначення на адресу одного одержувача оформлюється накладною з доданням до неї відомості вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом (групою) за накладною (додаток 4), яка заповнюється відповідно до правил оформлення перевізних документів та відповідно до цього пункту. Про зазначену відомість зазначається у накладній у графі 9 "Документи, що додані відправником".

15.

16.

17.

За втрату або пошкодження контейнера чи інші дії, внаслідок яких він став непридатним, відправник, одержувач чи експедиторська організація відшкодовують залізниці вартість контейнера.

18.

19.

Вантажі, що прибули в контейнерах, зберігаються на станції призначення безкоштовно протягом доби. Цей термін обчислюється з 24-ї години дати вивантаження контейнера з вагона засобами залізниці або з 24-ї години дати подачі вагона з контейнерами для вивантаження засобами одержувача.

20.

При перевезенні домашніх речей плата за користування контейнерами з громадян не стягується. Громадяни сплачують плату за зберігання домашніх речей у контейнері.

21.

Плата за користування власними та орендованими контейнерами не справляється.

22.

На контейнерних пунктах загального користування цей термін обчислюється від часу передачі повідомлення про прибуття контейнера з вантажем до повернення порожнього (вивантаженого) контейнера одержувачем на контейнерний пункт.

Якщо відправнику подається порожній контейнер для завантаження, то термін користування обчислюється від часу видачі порожнього контейнера з контейнерного пункту до повернення завантаженого контейнера на контейнерний пункт.

У разі завантаження контейнера одержувачем після вивантаження вантажу, що прибув на його адресу (здвоєна операція), термін користування контейнером обчислюється з часу передачі повідомлення про прибуття вантажу в контейнері до повернення завантаженого контейнера на контейнерний пункт.

Плата за користування контейнерами не нараховується протягом таких термінів:

12 годин для контейнера, що видається для розвантаження, термін обчислюється з часу передачі повідомлення про прибуття контейнера;

8 годин для контейнера, що надається порожнім для завантаження, термін обчислюється з часу видачі контейнера;

16 годин для контейнера з подвійними операціями (розвантаження та завантаження); термін обчислюється з часу передачі повідомлення про прибуття контейнера.

За затримку контейнерів понад зазначені терміни плата за користування нараховується згідно з Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Мінтрансу від 25.02.99 N 113 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 15.03.99 за N 165/3458.

Якщо контейнерний пункт загального користування працює не цілодобово або не щодня, то із платного терміну затримки вилучається час, протягом якого контейнерний пункт не працював.

На контейнерних пунктах незагального користування (розташованих на залізничних під'їзних коліях) плата за користування контейнерами обчислюється з моменту передачі їх у вагоні на під'їзну колію до моменту їх фактичного прийняття з під'їзної колії згідно з договором про експлуатацію під'їзної колії (договором про подачу та забирання вагонів).

23.

24.

Контейнери з домашніми речами, які прибули за ЗПП (пломбами) залізниці, на вимогу одержувача видаються з їх перевіркою згідно з описом; ті, що прибули за справними ЗПП (пломбами) відправника (експедитора), видаються без перевірки.

25.

За результатами перевірки складається акт загальної форми (або, у разі потреби, комерційний акт) відповідно до Правил складання актів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2002 N 334, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.07.2002 за N 567/6855.

Після перевірки вантажу станція призначення пломбує контейнер своєю пломбою (ЗПП).

26.

У разі передачі вантажу в несправному контейнері або з несправними ЗПП (пломбами) перевірка вантажу або перевантаження його в справний контейнер здійснюється в порту за рахунок сторони, що здає контейнер. Після перевірки контейнер пломбується стороною, яка здає контейнер.

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до пункту 2 Правил перевезення вантажів в універсальних контейнерах

 

 

 

 

 

 

 

Табличка КБК

 

Табличка КБК прикріпляється на контейнер при його виготовленні і має такі надписи англійською мовою (див. рисунок):

гарантується безпечна експлуатація згідно з правилами КБК;

дата виготовлення;

розпізнавальний номер;

максимальна маса брутто .......... кг .......... фунтів:

допустиме навантаження при штабелюванні при 1,8 g .......... кг .......... фунтів

сила при випробуванні на перекіс .................... н'ютонів

 

У табличці КБК зазначається також дата його огляду та таврування.

Табличка виготовляється розмірами не менше ніж 200 х 100 мм із міцного, корозійностійкого та негорючого матеріалу.

Висота літер заголовка таблички має бути не менше 8 мм, інших літер та цифр - не менше 5 мм.

Заголовок та написи чітко наносяться різцем або іншим надійним способом.

Табличка міцно прикріпляється в такому місці, де її добре видно та не можна пошкодити.

 

 

 

CSC SAFETY APPROVAL

DATE MANUFACTURED
IDENTIFICATION No
MAXIMUM OPERATING GROSS MASS ..... kg ..... lb
ALLOWABLE STACKING LOAD

FOR 1,8 g ..........                                            ..... kg ..... lb

TRANSVERST RACKING NEST FORCE ........ N

 

...........
...........
...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до пункту 2 Правил перевезення вантажів в універсальних контейнерах

 

 

 

 

 

 

Табличка КТК

 

 

Табличка КТК розмірами не менше ніж 200 х 100 мм прикріпляється на контейнер при його виготовленні і має такі написи англійською мовою (див. рисунок):

дозволяється перевезення вантажів під митними печатками і пломбами;

назва країни;

тип контейнера;

заводський номер контейнера.

Висота літер заголовка таблички має бути не менше 8 мм, інших літер та цифр - не менше 5 мм.

Заголовок та написи чітко наносяться різцем або іншим надійним способом.

Табличка виготовляється з міцного, корозійностійкого та негорючого матеріалу.

Табличка міцно прикріпляється в такому місці, де її буде видно і не можна пошкодити.

 

 

 

 

APPROVED FOR TRANSPORT
UNDER CUSTOMS SEAL
STATE

 

TYPE

MANUFACTURER'S N
OF THE CONTAINER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до пункту 3 Правил перевезення вантажів в універсальних контейнерах

 

 

 

 

 

Схеми маркувальних кодів універсальних контейнерів

 

 

 

 

Додаток 4
до Правил перевезення вантажів в універсальних контейнерах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/terms_of_freight/page-2/265812/Стаття #2

Контейнерний транспортна система

Конспект лекцій

Лекція 1

Технічне забезпечення контейнерної транспортної системи

Загальні відомості про контейнери

 • за вантажопідйомністю на:

 • малотоннажні - масою брутто до 3 т. (виключно);

 • середньотоннажні - масою брутто від 3 до 10 т;

 • великотоннажні - масою брутто 10 т і більше;

 • в залежності від номенклатури вантажів, що перевозяться на:

 • універсальні;

 • спеціалізовані.

 • атмосферостійка (обладнуються лабіринтами для відводу води);

 • водонепроникні (оснащуються гумовим або іншим ущільненням);

 • герметизовані.

Вантажно-розвантажувальні машини і механізми

  • крани:

 • козлові (двохконсольні, одноконсольние, безконсольние);

 • мостові;

 • стрілові;

 • портальні;

 • навантажувачі:

 • дизельні (бічні, фронтальні);

 • портальні контейнеровози;

 • підйомники;

 • автокрани;

 • автоконтейнеровозів.

 • для середньотоннажних контейнерів масою брутто 3 та 5 т;

 • універсальні для контейнерів масою брутто 3, 5, 10, 20 т;

 • для великотоннажних контейнерів масою брутто 10, 20, 30 т.

Залізничний рухомий склад

Автомобілі та напівпричепи

 • сідельні - для роботи з напівпричепами;

 • автомобілі-тягачі - для роботи з причепами.

Морські і річкові судна

 1. Суду, на які контейнери завантажуються вертикальним способом за допомогою суднового або причального кранів. Цей тип суден у свою чергу підрозділяється на такі групи:

 2. спеціалізовані (повні) контейнеровози зі спеціальними контейнерними камерами;

 3. комбіновані (часткові) контейнеровози, в яких один або кілька трюмів оснащені контейнерними камерами, а інші використовуються для перевезення інших вантажів. У цій групі виділяються контейнеровози-поддоновози і контейнеровози з розбірними напрямними (оборотні контейнеровози);

  1. полуконтейнеровози, спеціально пристосовані або побудовані для перевезення контейнерів. Розміри люків у таких судів розраховані на вертикальну перевантаження контейнерів. Трюми контейнеровозів оснащені напрямними для встановлення контейнерів;

  2. контейнеровози-поддоновози, пристосовані для перевезення вантажів у контейнерах і в трюмах на піддонах;

  3. оборотні контейнеровози, в яких окремі або всі трюми оснащені розбірними напрямними; останні встановлюються або прибираються у міру необхідності. При відсутності контейнерів трюмні ємності використовуються для перевезення інших вантажів.

  4. Суду, на які контейнери завантажуються з причалу горизонтальним способом. Цей тип судів підрозділяється на дві підгрупи:

  5. трейлерний контейнеровози спеціальної конструкції для перевезення трейлерів і контейнерів на напівпричепах, що завантажуються і вивантажуються за системою ро-ро. Судна цього типу можуть також перевозити автомобілі, напівпричепи, автотягачі та інші засоби автодорожнього транспорту. Контейнери та напівпричепи під час перевезення на таких суднах кріпляться до твиндеках;

  6. контейнерні пороми з кількома палубами, що дозволяють встановлювати по всій довжині палуби залізничні вагони з контейнерами; на деяких з них можна перевозити контейнери в два або три яруси на низьких напівпричепах.

  1. Суду комбіновані, на які контейнери завантажуються як горизонтальним, так і вертикальним способом. Обробка цих судів може проводитися за системами ро-ро і ло-ло.

  Лекція 2

  Схеми, технічне оснащення і технологія роботи контейнерних пунктів на залізничному транспорті

  Загальна характеристика контейнерних пунктів

  Контейнерним пунктом називається комплекс технічних засобів і споруд на залізничній станції, під'їзному або прилягає до станції шляху, у морських і річкових портах, призначений для проведення операцій, пов'язаних з прибуттям (відправленням), завантаженням (розвантаженням), сортуванням і зберіганням контейнерів, а також з завезенням (вивезенням), виконанням комерційних операцій та їх технічним обслуговуванням.

  У залежності від виду виконуваних вантажних операцій контейнерні пункти (КП) поділяються на:

  • вантажні (ДКП);

  • вантажосортувальних (ГСКП);

  • сортувальні (СКП).

  На вантажних контейнерних пунктах проводяться операції з місцевими контейнерами - оформлення перевезень, прийом і видача контейнерів з вантажами, доставка автомобілями завантажених контейнерів вантажоодержувачам, порожніх вантажовідправникам, завантажених та порожніх на станцію, зберігання контейнерів, внутріскладські операції.

  На вантажосортувальних контейнерних пунктах, крім перерахованих операцій, виконується сортування транзитних контейнерів, що включає їх перевезення з вагонів на вагони і проміжне зберігання контейнерів на майданчиках.

  На сортувальних контейнерних пунктах провадиться лише сортування транзитних контейнерів.

  У «чистому вигляді» сортувальні контейнерні пункти на залізничному транспорті відсутні.

  У залежності від взаємодіючих видів транспорту контейнерні пункти умовно поділяються на:

  • залізнично-автомобільні;

  • залізнично-водні (залізнично-річкові та залізнично-морські).

  Залізнично-автомобільні КП розташовуються на вантажних та інших станціях і є пунктами загального користування. Вони складають основну частку контейнерних пунктів на залізничному транспорті.

  Залізнично-водні КП розміщуються в морських і річкових портах і в основному є перевантажувальними (за прямим варіантом вагон-судно, судно-вагон, або через склад). Однак це не виключає і участь автомобільного транспорту у вантажних операціях.

  Крім зазначених, можна виділити і суворо залізничні КП, які розташовуються на під'їзних коліях підприємств, відносяться до пунктів не загального користування і, як правило, переробляють контейнери власного відправлення і прибуття.

  Залежно від типу переробляються контейнерів КП поділяються на відкриті для роботи з:

  • середньотоннажних контейнерах;

  • великотоннажними контейнерами;

  • середньотоннажних і великотоннажними контейнерами.

  За обсягами контейнеропереработкі КП класифікуються на:

  • малі;

  • середні;

  • великі.

  Великі контейнерні пункти іноді називають контейнерними терміналами.

  На залізничних контейнерних пунктах виконуються наступні види операцій:

  • вантаження на залізничний рухомий склад;

  • вивантаження з залізничного рухомого складу;

  • сортування транзитних контейнерів;

  • короткочасне зберігання контейнерів;

  • навантаження контейнерів на автотранспорт: навантажених - для доставки вантажів вантажоодержувачам; порожніх - вантажовідправникам для їх завантаження;

  • вивантаження контейнерів з автотранспорту: навантажених - для відправлення по залізниці; порожніх - на короткочасне зберігання;

  • технічний огляд контейнерів для визначення їх придатності під навантаження;

  • комерційний огляд контейнерів: перевірка правильності накладання закруток та запірно-пломбувальних пристроїв, огляд і перевірка відбитків, контроль цілісності обшивки;

  • очищення контейнерів;

  • поточний ремонт контейнерів;

  • оформлення вантажних перевізних документів;

  • оформлення транспортно-експедиторських документів на виконання транспортних послуг;

  • інформація вантажоодержувачів і вантажовідправників про місцезнаходження контейнерів з вантажами.

  Крім того, на великих пунктах повинні бути пристосування для очищення контейнерів від снігу та льоду і ділянки для перевірки вмісту контейнерів у разі зриву пломб.

  Всі КП повинні бути оснащені технологічним зв'язком, а в перспективі і автоматизованими системами управління.

  Контейнерні пункти, що забезпечують взаємодію залізничного та водних видів транспорту

  Контейнерний пункт (термінал, район, база) на водних видах транспорту складається з інженерних споруд і технічних засобів, необхідних для безпечного підходу, швартування, стоянки, завантаження і розвантаження транспортних суден, а також виконання операцій, пов'язаних з навантаженням контейнерів на перевізні засоби інших видів транспорту, вивантаженням і обслуговуванням їх.

  Не залежно від кількості суднових постів він включає в себе ряд функціонально пов'язаних між собою складових елементів. До них відносяться: причали, складські площі, маніпуляційні площі, приймально-розпорядчі склади, майстерні, диспетчерські, адміністративні приміщення та інші об'єкти.

  У причальної зоні встановлюються причальні перевантажувачі і влаштовуються транспортні смуги для різних видів сухопутного транспорту. Причал морського вантажного фронту з прилеглою до нього територією шириною до 20 м. і більше (залежить від розмірів роботи) обладнується портальними кранами, портовими контейнерними перевантажувачами, якими обслуговуються судна контейнеровози. Тут же розміщуються залізничні колії - вантажні виставкові та маневрові. Довжина причалу відповідає розмірам найбільшого транспортного засобу, оброблюваного в даному порту.

  За Прикордонний зоною причалу розміщуються складські площі, на яких сортуються, вивантажуються контейнери, доставлені автотранспортом і підлягають навантаженні на судно. На контейнерних пунктах, крім того, розміщуються тилові склади з залізничними навантажувальними (розвантажувальними) шляхами в автопоїздами. Останні обладнуються контрольно-пропускними пунктами автотранспорту, вагами для перевірки маси вантажів при прийомі та видачі контейнерів, а також вагами для зважування з метою визначення зміщення центру ваги контейнерів, що відправляються водним шляхом.

  Навантаження контейнерів на рухомий склад залізничного та автомобільного транспорту і вивантаження з нього здійснюються козловими кранами, автонавантажувачами, складськими контейнерними перевантажувачами або автоконтейнеровозами. Ними ж виконуються внутріскладські роботи з контейнерами на терміналі, включаючи їх штабелювання. Для переміщення контейнерів поза даної зони використовуються тягачі з причепами.

  Приймально-розподільні склади складаються з критих приміщень, в яких завантажуються в контейнери вантажі, призначені до відправки водним шляхом (прийомні склади) та вивантажуються з контейнерів вантажі для різних одержувачів, що надійшли «по воді» (розподільні склади).

  Маніпуляційні площі найчастіше проектують поблизу складських площ. На цих площах знаходяться перевантажувальні пости засобів сухопутного транспорту. Перевантаження контейнерів із засобів авто-і залізничного транспорту проводиться безпосередньо на складській площі з зберіганням контейнерів у штабелях та на напівпричепах.

  Майстерні зазвичай розміщують на межі району або ж за його межами. У майстернях проводиться періодичний контроль і дрібний ремонт деяких перевантажувальних і транспортних пристроїв.

  Адміністративно-диспетчерські пункти розташовані у різних місцях контейнерного пункту, до їх складу входять різні установи та бюро, ВЦ, спеціальні приміщення, контрольні вишки і пр.

  Приймально-здавальні об'єкти знаходяться поблизу воріт контейнерного пункту. Служать вони для проведення контролю документів, стану і кількості контейнерів, які ввозяться і вивозяться з території контейнерного пункту.

  Довжина причального фронту контейнерного терміналу для великотоннажних контейнерів може досягати 300 ... 350 м, а глибина примикає до нього території - 700 м.

  Для збільшення місткості складських площ розроблені багатоярусні контейнерні стелажні склади із застосуванням інформаційно-керуючих систем на базі електронної обчислювальної техніки для автоматичного адресування контейнерів.

  Залізнично-автомобільні контейнерні пункти

  На залізничному транспорті контейнерні пункти поділяються за адміністративним ознакою на контейнерні відділення та контейнерні майданчики. До перших відносяться пункти, які є самостійними тарифними пунктами, що мають окрему від загальностанційне товарну контору, до других - всі інші пункти.

  Техніко-технологічні параметри контейнерного пункту залежать від його місткості, яка визначається в контейнері-місцях (в умовних одиницях).

  Для вантажного контейнерного пункту загальна потреба в контейнері-місцях:

  (1)

  де k н - коефіцієнт, що враховує добову нерівномірність контейнерних перевезень;

  N пр, N від - відповідно середньодобове прибуття та відправлення контейнерів в умовних одиницях (для середньотоннажних в 3-тонному обчисленні, для великотоннажних - в 20-тонному численні);

  - Терміни зберігання контейнерів на майданчику відповідно по прибуття та відправлення, діб. Вживаються

  φ пр, φ від - коефіцієнти, що враховують частку контейнерів, перевантажуються прямим варіантом: вагон-автомобіль, автомобіль-вагон;

  N max - більша з величин N пр і N від;

  β - коефіцієнт, що характеризує ставлення завезення до навантаження або вивезення до вивантаження протягом робочих днів тижня. При рівномірному завезенні-вивезенні контейнерів протягом тижня β = 1. При повній відсутності завезення-вивезення контейнерів у суботу та неділю β = 1,4. Для середніх умов можна приймати β = 1,2;

  γ - коефіцієнт, що враховує додаткову ємність майданчиків для зберігання несправних контейнерів. Можна приймати γ = 0,02 ... .. 0,04;

  t р - розрахунковий термін зберігання несправних контейнерів, діб;

  N а - кількість контейнерів, що зберігаються на автомобілях і напівпричепах, що знаходяться на станції.

  При N пр - N від, що в основному спостерігається на контейнерних пунктах:

  (2)

  де - Середньодобове прибуття (N пр) або відправлення (N від) контейнерів.

  Для вантажосортувальних контейнерного пункту:

  (3)

  де α - коефіцієнт, який приймається для середньотоннажних контейнерів α = 4,5, для великотоннажних контейнерів α = 0,5;

  К н - число призначень, на які відправляються вагони згідно плану формування.

  У загальному випадку (у конкретних умовах провадиться відповідне техніко-економічне обгрунтування) вантажні контейнерні пункти загального користування для переробки великотоннажних контейнерів доцільно відкривати при обсязі навантаження (вивантаження) 12 і більше завантажених контейнерів в умовному 20-тонному численні і середній відстані між найближчими пунктами 50 - 75 км.

  Вантажні контейнерні пункти загального користування для перевезення середньотоннажних контейнерів економічно доцільно відкривати при середньодобовому обсязі навантаження (вивантаження) 10 і більше облікових контейнерів, коли всі контейнери прибувають і відправляються навантаженими, і 30 і більше облікових контейнерів при відношенні обсягу переробки порожніх до навантаженим контейнерів, що дорівнює одиниці , тобто коли контейнери прибувають або вирушають порожніми.

  Вантажосортувальних контейнерні пункти доцільно відкривати на сортувальних станціях. Відкриття двох спеціалізованих контейнерних пунктів: вантажного на вантажної станції та сортувального на основний сортувальної станції, доцільно в транспортних вузлах за умови, що обсяг сортування складає не менше 300 транзитних середньотоннажних контейнерів на добу при навантаженні не менше ніж 300 місцевих середньотоннажних контейнерів і більше (в умовному численні).

  При невеликих розмірах контейнеропереработкі можуть створюватися об'єднані склади, наприклад, з важкими, довгомірними вантажами, з виділенням на майданчику окремої секції для зберігання контейнерів. Допускається також створення об'єднаного складу для переробки середньотоннажних і великотоннажних контейнерів при незначних обсягах роботи.

  Навпаки, при великих розмірах переробки контейнерів на КП проектується кілька майданчиків, спеціалізіруемих за типами переробляються контейнерів: окремо для середньотоннажних і великотоннажних контейнерів.

  Спеціалізація майданчиків з прибуття і по відправленню, як правило, не виправдовує себе, оскільки в цьому випадку збільшується простій вагонів через необхідність їх перестановки «з під вивантаження під навантаження». Крім того зростає загальна тривалість роботи механізмів, тому що виключається можливість суміщення операцій вивантаження і завантаження (це також призводить і до збільшення простою вагонів).

  З цих же причин неефективним є виділення спеціалізованої площадки

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed